Rüyada Billur Görmek Diyanet Yorum

Rüyada Billur Görmek Diyanet Yorum

Rüyada Billur Görmek diyanet yorumu ve Rüyada Billur Görmek ihya aramaları yapan bir çok kişi bu rüyanın anlamını araştırmaktadır.

Rüyada billur görmek, zevceye (hanım, eşe) işaret şeklinde yo­rumlanır. Yani billur görmek, kadına işaretle yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin Yorumu Rüyada billur gör­mek, kadına işarettir. Rüyasında kendisine ait bir billur eşyası olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, temiz yü­rekli, iyi bir kadınla evleneceğine işarettir. Bazı yoruma göre: Rüyada billur görmek, iyi huylu ve gü­zel ahlaklı biri olacağınıza işarettir. Başka bir yoruma göre ise: Rüyasında billur görmek, asaletli bir kimse ile (hanım ile), kadın görürse, asil bir bey ile evlenmeye işarettir. SeyyidSüleymanil Hüseyni' nin Yorumu SeyyidSüleymanil Hüseyni, KenzülMenam adlı Rüya Tabirnamesi eserinde, rüyada görülen billuru değişik şe­kilde yorumlamıştır. Onun yorumu şöyledir: Rüyada billur görmek, bed (kötü) asıllı zevce (hanım) ile ta­bir olunur. Rüyasında billur satın aldığını gören kişi, böyle kötü huylu, geçimsiz veya kötü asıllı bir kadınla evlenir veya evleneceğine işaret eder. Rüyasında kendisine ait billurunu kaybettiğini görmek, rü­ya sahibinin hanımını boşayacağına veya hanımından ay­rılarak uzaklara gideceğine işarettir. Rüyasında billur sattığını görmek, bed asıllı (soysuz) bir ka­dınla evlenmeyi talep ederek onu isteyeceğine veya istete­ceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyada billûr görmek, temiz ve pâk bir hanıma işâret eder. Rüyada billûra sahip olduğunu görmek, temiz bir kadınla evlenmeye işâret eder. Rüyada delikli billûr görmek, dul kadına işâret eder. Rüyada bir billûru olduğunu fakat onu kaybettiğini görmek, eşinden ayrılmaya işâret eder.


Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüyada Şadırvan Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Kandil Kabı Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Yıkadığını Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Fahişe Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Metres Görmek Diyanet Yorum
Paylaş:

Yorum Yap