Rüyada Göze Görmek Diyanet Yorum

Rüyada Göze Görmek Diyanet Yorum

Rüyada Göze Görmek diyanet yorumu ve Rüyada Göze Görmek ihya aramaları yapan bir çok kişi bu rüyanın anlamını araştırmaktadır.

Rüyada görülen göze (su kaynağı), nîmete, hayra, berekete, arzu ve maksada kavuşmaya işâret eder. Durumu belli olan bir kimsenin rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadı­ğını görmesi, o kimseye bir musibet isabet etmesine ve ev halkının onun için üzülüp ağ­lamalarına işâret eder. Rüyada kaynak suyundan içmek, üzüntü ve kedere işâret eder. Eğer kaynağın suyu bulanık olursa, üzüntü ve keder daha fazla olur. Rüyada bir mahalle veya ev içinde su kaynağı meydana çıktığını görmek, kaynakta­ki su ister taşsın ister taşmasın, o yerde üzülecek, ağlanılacak bir şeyin meydana gelmesine işâret eder. Bir kimsenin riyada kendi evinde veya su bulunan bir yerde su kaynağını görmesi, o kimsenin bir hizmetçi almasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada evinin içinde veya ona zarar vermeyecek bir yerde su kaynadığını ve evden dışarı çıktığını görmesi, o kimsenin, maişet, hayır ve menfaate erişmesine ve o ki­şinin çok hayra nâil olmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada yatak odasında su kaynadığını görmesi, kadınlar tarafından orta­ya çıkacak bir üzüntüye işâret eder. Bir kimsenin rüyada kendi duvarından su kaynadığını görmesi, o kimseye erkek kardeşi veya damadı ya da dostu gibi o ev içinde bu­lunan bir kimse tarafından isabet edecek üzüntü ve kedere işâret eder. Rüyada kaynayan suyun evden dışarıya çıktığını ve hepsinin aktığını görmek, ev halkı­nın hepsinin üzüntü ve kederden kısa bir za­manda kurtulmasına işâret eder. Rüyada kaynayan suyun evden dışarı çık­madığını görmek, ev halkının hepsinin üzüntü ve kederinin devam edeceğine işâret eder. Rüyada gördüğü kaynağın suyunun berrak olduğunu görmek, sıhhatli olmakla beraber üzüntüye işâret eder. Rüyada görülen kaynaklardan tabirce gü­zel olmayanı; ancak onun suyunun bulanık olması ve akmamasıdır. Rüyada yerden birtakım gözelerin kaynağı­nı görmek, o yer halkının bozuk olmakla be­raber birçok mal ve meyvelere malik olmaları­na işâret eder. Bir kimse rüyada bir kaynaktan abdest aldı­ğını görse, su ister berrak, ister bulanık ister sıcakisterse soğuk olsun, kendisiyle namaz kılmak, abdest almak caiz olacak birhalde temiz olduğu takdirde, o kimsenin rüyası hayırdır. Üzüntülü ve kederli bir kimsenin rüyada bir kaynak suyundan abdest aldığını görmesi, o kimsenin üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder. Korku halinde olan bir kimsenin rüyada bir kaynak suyundan abdest aldığını görmesi, o kimsenin korkudan emin olmasına işâret eder. Hasta bir kimsenin rüyada bir kaynak su­yundan abdest aldığını görmesi, o kimsenin iyileşmesine işâret eder. Borçlu bir kimsenin rüyada bir kaynak su­yundan abdest aldığını görmesi, o kimsenin borcunu ödemesine işâret eder. Günahkâr bir kimsenin rüyada bir kaynak suyundan abdest aldığını görmesi, Allah Teâlâ'nın o kimsenin günâhlarını affetmesine işâret eder Rüyada kaynak ve derelerden akan berrak sular görmek, bütün halkın hasta olmasına işâret eder. Rüyada kaynak ve derelerden akan berrak sular görmek, fakirler hakkında hayra işâret eder.Yine rüyada kaynak ve derelerden akan berrak sular görmek, zenginliğe ve yileşmeye işâret eder. Bir kimsenin rüyada berrak bir göze görme­si, o kimsenin, tahsildar olmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada berrak bir gözenin ev­ler arasında aktığını görmesi, rızka ve o kimse­ye gönderilecek hayırlı bir şeye işâret eder. Rüyada derelerin sularını kurumuş gör­mek, bütün halk hakkında fakirliğe ve hastalı­ğa işâret eder.


Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüyada Parlamento Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Hz. Hüseyin Diyanet Yorum
Rüyada Kızıl Derili Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Elbise Görmek Diyanet Yorum
Rüyada Mecusi Görmek Diyanet Yorum
Paylaş:

Yorum Yap